Firemné informácie

Členovia nášho tímu

Kocsis Csaba Výkonný riaditeľ

E-mail: info@intergavel.hu

Kovácsné Balogh Mária Riaditeľ predaja

E-mail: maria.balogh@intergavel.hu

Faluhelyi Kata PR riaditeľ

E-mail: kata.faluhelyi@intergavel.com

Fejes Imre Vedúci projektu HU

E-mail: imre.fejes@intergavel.hu

Széles Gábor Vedúci projektu SK, CR

E-mail: gabor.szeles@intergavel.com

Iwona Kozma-Ziółkowska Vedúci projektu PL

E-mail: iwona@intergavel.com

Sásdi Kati Finančný riaditeľ

E-mail: kati.sasdi@intergavel.hu

Durgó Vera Informatika

E-mail: support@intergavel.hu

Balogh Richárd Informatika

E-mail: support@intergavel.hu