Lantmännen Unibake Magyarország Zrt. Online aukce

Hot-Dog slicer, hamburger slicer, flatbed cushion packer, tank, conveyor, sink, scale, storage compartment, work desk, etc.

Důležité informace

Informace o aukci

Otevření aukce : 18 September, 2017
Uzavření aukce : 17 October, 2017 10:00:00
Zákaznický rabat : 15%
DPH: 27 %
Auction level : Everyone can bid

Shlédnutí

Místo
H-1186 Budapest, Besence u. 11.

DATES
16 October 2017 between 10-15 hours

Platba

Platební termín
18 October, 2017

Možnosti platby
Bank transfer
Žádáme o přesné dodržení platebního termínu!

Přeprava

Začátek přepravy
24 October, 2017

Konec přepravy
06 November, 2017

The indicated shipping period is only informal. Shipping upon appointment on workdays.

Další informace

Faluhelyi Kata
Telefon: +36 23 887468
E-mail: kata.faluhelyi@intergavel.com

Device list
Vytisknout seznam položek
Pravidla aukce
Kontakt

Postup nákupu

Registrace
Nová firma se musí zaregistrovat min. 1 den před uzavřením nakupované položky!

Shlédnutí
Zájemcům poskytujeme možnost na shlédnutí položek (před uzavřením aukce v uvedený termín), čímž kupující nemohou využít své právo zajištěné při nákupu přes internet.

Licitování
Licitujte pouze v tom případě, pokud víte dodržet 1 denní termín splatnosti úhrady! Ceny uvedené na stránce jsou netto ceny, ke kterým se přičítají následující ceny navíc:
Zákaznický rabat : 15 %
DPH: 27%

Platba
Do 1 pracovního dne od odeslání daňového potvrzení. Daňové potvrzení je možné si stáhnout stejně v Euro i ve forintech (kalkulováno středním kurzem Maďarské národní banky platným v den aukce) z vlastního menu na naší internetové stránce. Platba se provádí na bankovní účet společnosti Intergavel Kft. uveden na daňovém dokladu, která do 3 dnů od přijetí platbu přepošle prodávajícímu.

Fakturace
O částce, zaplacené na základě daňového potvrzení dostanou kupující následně dvě faktury: o položkách vystaví fakturu prodávající, o aukční provizi odešle elektronickou fakturu společnost Intergavel Kft.

Přeprava
Jakmile bude na účet prodávajícího přijatý převod od společnosti Intergavel Kft., přepravní povolení budou dostupné ve vlastním menu, o čem zákazníci obdrží informační e-mail. Kupující budou vědět převzít předměty na základě dohodnutého termínu s kontaktní osobou uvedenou na přepravním povolení. Někteří prodejci vážou předání předmětů k navrácení kupní smlouvy, nebo k jimi vystavené faktuře - to uvedeme v každém případě. Kupující musí dodržet přepravní dny, tak přepravní termín uvedený prodávajícím. Po přepravním dni, za do té doby neodvezené položky může prodávající účtovat skladovací poplatek.

Prodejní smlouva
Nad celkovou hodnotou brutto 200.000 HUF vyhotovíme prodejní smlouvu, kterou bude možné stáhnout si po přihlášení se. 3 kopie podepsané oprávněným zástupcem žádáme doručit na adresu společnosti Intergavel Kft.. Někteří prodejci žádají prodejní smlouvu nezávisle na hodnotě koupě