Lantmännen Unibake Magyarország Zrt. Aukcje on-line

Packaging machines, containers, conveyor belts, mobile stairs, sheet cabinets, conveyor wagons, metal detectors, etc.

Ważne informacje

Informacje dotyczące aukcji

Otwarcie aukcji : 20 June, 2017
Zamknięcie aukcji : 14 July, 2017 10:00:00
Dodatkowe opłaty obciążające Kupującego : 15%
VAT: 27 %
Auction level : Everyone can bid

Przegląd ruchomości

Miejsce
H-1186 Budapest, Besence u. 11.

DATES
13 July 2017 between 10-15 hours

Płatność

Termin płatności
17 July, 2017

Formy płatności
Bank transfer
Prosimy o dotrzymanie terminu płatności.

Wysyłka

Rozpoczęcie wysyłki
20 July, 2017

Zakończenie wysyłki
11 August, 2017

The indicated shipping period is only informal. Shipping upon appointment on workdays.

Dalsze informacje

Faluhelyi Kata
Telefon: +36 23 887468
E-mail: kata.faluhelyi@intergavel.com

Device list
Drukowanie listy pozycji
Regulamin aukcyjny
Kontakt

Jak dokonać zakupu

Rejestracja
Nowa firma powinna zarejestrować się co najmniej 1 dzień przed zamknięciem licytacji pozycj, której zakupem jest zainteresowana.

Przegląd ruchomości
Osoby zainteresowane mają możliwość obejrzenia ruchomości (przed zamknięciem licytacji, we wcześniej określonym terminie), i dlatego Kupujący nie może dokonać odstąpienia od umowy, mimo przysługującemu mu prawu w przypadku umów zawieranych przez internet.

Licytacja
Proszę licytować tylko wówczas, gdy jesteście Państwo w stanie dotrzymać 1 dniowego terminu płatności. Ceny podane na stronie to ceny netto, do których doliczane są poniższe koszty dodatkowe:
Dodatkowe opłaty obciążające Kupującego : 15 %
VAT: 27%

Płatność
W ciągu jednego dnia od wysłania dokumentu księgowego. Pobierany dokument księgowy może być wystawiony w euro i w forintach (przelicznik z dnia licytacji po aktualnym średnim kursie Narodowego Banku Węgierskiego) na stronie internetowej w punkcie własne menu. Przelew odbywa się na numer konta bankowego Spółki Intergavel Kft.,znajdującego się na dokumencie księgowym. Spółka Intergavel Kft. w ciągu 3 dni przekazuje przelaną kwotę na konto sprzedającego Zleceniodawcy.

Wystawianie faktur
Po dokonaniu zapłaty, na podstawie wystawionego dokumentu księgowego, kupujący otrzymują dwie faktury: fakturę na zakupioną ruchomość wystawia Sprzedający, a fakturę elektroniczną na premium aukcyjne wystawia Spółka Intergavel Kft.

Wysyłka
Po dokonaniu przelewu przez Spółkę Intergavel Kft. na konto bankowe Zleceniodawcy, w punkcie własne menu staną się dostępne Zezwolenia odbioru, o których kupujący otrzymają zawiadomienie na adres e-mail. Po uzgodnieniu terminu dostawy z osobą kontaktową określoną na Zezwoleniu odbioru, kupujący będzie mógł odebrać zakupione ruchomości. Niektórzy sprzedający wiążą wydanie sprzedanej ruchomości z wysłaniem zwrotnym umowy kupna sprzedaży lub wydanej przez nich faktury. Za każdym razem informujemy o tym fakcie. Określone przez sprzedającego dni wysyłki oraz termin dostawy muszą być dotrzymane przez Nabywcę. Po terminie wysyłki, za niewysłane pozycje Sprzedający może naliczyć koszyty magazynowania ruchomości.

Umowa kupna sprzedaży
W przypadku zakupu o wartości brutto 200.000 Ft przygotowujemy Umowę kupna sprzedaży, którą można pobrać na stronie po zalogowaniu się. Prosimy o odesłanie na adres Spółki Intergavel Kft. trzech egzemplarzy opatrzonych podpisem firmowym. Niektórzy Sprzedawcy proszą o Umowę kupna sprzedaży niezależnie od wartości ruchomości.