Tesco Stores SR, a.s. Online dražba

Odpadu paketovaci, lednicka, vyhrivana prodejni vitrina

Dôležité informácie

Informácie o dražbe

Otvorenie dražby : 25 May, 2017
Ukončenie dražby : 27 June, 2017 10:00:00
Príplatok zákazníkov : 15%
DPH: 20 %
Auction level : Everyone can bid

Obhliadka

Miesto
Gebruder Weiss – areal BETACAR Drevárska 23 Pezinok
Slovak Republic

DATES
26.06.2017. odchod o 10, 11, 12, 13 a 14 hodine od vchodu

Platba

Dátum splatnosti
28 June, 2017

Spôsoby platby
Bankový prevod
Prosíme o presné dodržanie dátumu splatnosti!

Preprava

Začiatok prepravy
24 July, 2017

Ukončenie prepravy
26 July, 2017

Doba prepravy je orientačná! Presné prepravné dni čoskoro! Preprava len v dopredu dohodnutých termínoch, s povolením prepravy.

Ďalšie informácie

Faluhelyi Kata
Telefón: +36 23 887468
E-mail: kata.faluhelyi@intergavel.com

Device list
Vytlačenie zoznamu položiek
Pravidlá dražby
Kontakt

Postup nákupu

Registrácia
Registrovať sa ako nová firma je potrebné min. 1 pracovný deň pred uzatvorením položky, ktorú chcete zakúpiť!

Obhliadka
Záujemcom umožníme obhliadku predmetov (v termíne, uvedenom pred ukončením dražby), a tak zákazníci nemôžu využiť svoje právo na odstúpenie zaistené pri nákupe cez internet.

Licitovanie
Licitujte iba pokiaľ dokážete dodržať 1 dňovú lehotu splatnosti! Ceny, uvedené na stránke, sú netto ceny, ku ktorým budú pripočítané nižšie uvedené náklady navyše:
Príplatok zákazníkov : 15 %
DPH: 20%

Platba
Do 1 pracovného dňa od odoslania účtovného dokladu. Účtovný doklad je k dispozícii na stiahnutie v eurách a vo forintoch (prepočet na základe stredného kurzu, vydaného Maďarskou národnou bankou v deň konania dražby) z menu na našej webovej stránke. Platba sa uskutočňuje na číslo bankového účtu, uvedené na účtovnom doklade spoločnosti Intergavel Kft., ktorá ju do 3 pracovných dní od prijatia platby prepošle predávajúcemu.

Fakturácia
O sume, uhradenej na základe účtovného dokladu, dostanú zákazníci dodatočne dve konečné faktúry: elektronickú faktúru o predmetoch zašle predávajúci a o dražobnej provízii spoločnosť Intergavel Kft.

Preprava
Po tom, čo na účet predávajúceho príde prevod od spoločnosti Intergavel Kft., budú povolenia na prepravu dostupné v menu, o čom dostanú kupujúci informačný e-mail. Kupujúci si môžu predmety prevziať v termíne, dohodnutom s kontaktnou osobou, uvedenou na prepravnom povolení. Niektorý predávajúci viažu odovzdanie predmetov na spätné doručenie kúpnej zmluvy alebo na nimi vydanú faktúru – táto skutočnosť bude vždy uvedená. Prepravné dni, určené predávajúcim, ako aj prepravný termín, musia kupujúci dodržiavať! Po uplynutí prepravného termínu môže predávajúci na dovtedy neodvezené predmety účtovať skladovací poplatok.

Kúpna zmluva
Pri nákupe nad celkovú nákupnú cenu brutto 200.000 HUF vyhotovíme kúpnu zmluvu, ktorú si môžete po prihlásení sa stiahnuť. 3 prevedenia, podpísané osobou, oprávnenou na konanie v mene spoločnosti, prosíme zaslať na adresu spoločnosti Intergavel Kft. Niektorí predávajúci nezávisle od predajnej hodnoty trvajú na kúpnej zmluve.