SERTEC Auto Structures (Hungary) Bt. Aukcje on-line

Presses with straightener, uncoiler

Ważne informacje

Informacje dotyczące aukcji

Otwarcie aukcji : 24 February, 2017
Zamknięcie aukcji : 06 October, 2017 11:00:00
Dodatkowe opłaty obciążające Kupującego : 15%
VAT: 27 %
Auction level : Everyone can bid

Przegląd ruchomości

Miejsce
H-2881 Ászár, Köztársaság út 15/A

DATES
To register and book an appointment for the inspection is required by e-mail.

Please, write us to our info@intergavel.hu e-mail address. Thank you in advance!

Płatność

Termin płatności
03 April, 2017

Formy płatności
Bank transfer
Prosimy o dotrzymanie terminu płatności.

Wysyłka

Rozpoczęcie wysyłki
04 April, 2017

Zakończenie wysyłki
21 February, 2018

The press shipping time is one week later from the date of auction closing of the item.
3. press (Erfurt PKZZ I 800.1/3150x1600/500E): it will be removed from the Production hall between 25 August–15 September 2017. The Buyer is responsible and has to pay for the loading to a truck (he organized) from an outdoor location and shipping. The Seller can not store the press, so the Buyer has to ship the press at that moment when the press is removed from the Production hall.
4. press (Erfurt PKZZ I 800.1/3150x1600/500E): it will be removed from the Production hall between 16 September-6 October 2017. The Buyer is responsible and has to pay for the loading to a truck (he organized) from an outdoor location and shipping. The Seller can not store the press, so the Buyer has to ship the press at that moment when the press is removed from the Production hall.
5. press (Erfurt PKZZ I 800.1/3150x1600/500E): it will be removed from the Production hall between 5-21 February 2018. The Buyer is responsible and has to pay for the loading to a truck (he organized) from an outdoor location and shipping. The Seller can not store the press, so the Buyer has to ship the press at that moment when the press is removed from the Production hall.

Dalsze informacje

Faluhelyi Kata
Telefon: +36 23 887468
E-mail: kata.faluhelyi@intergavel.com

Device list
Drukowanie listy pozycji
Regulamin aukcyjny
Kontakt

Jak dokonać zakupu

Rejestracja
Nowa firma powinna zarejestrować się co najmniej 1 dzień przed zamknięciem licytacji pozycj, której zakupem jest zainteresowana.

Przegląd ruchomości
Osoby zainteresowane mają możliwość obejrzenia ruchomości (przed zamknięciem licytacji, we wcześniej określonym terminie), i dlatego Kupujący nie może dokonać odstąpienia od umowy, mimo przysługującemu mu prawu w przypadku umów zawieranych przez internet.

Licytacja
Proszę licytować tylko wówczas, gdy jesteście Państwo w stanie dotrzymać 1 dniowego terminu płatności. Ceny podane na stronie to ceny netto, do których doliczane są poniższe koszty dodatkowe:
Dodatkowe opłaty obciążające Kupującego : 15 %
VAT: 27%

Płatność
W ciągu jednego dnia od wysłania dokumentu księgowego. Pobierany dokument księgowy może być wystawiony w euro i w forintach (przelicznik z dnia licytacji po aktualnym średnim kursie Narodowego Banku Węgierskiego) na stronie internetowej w punkcie własne menu. Przelew odbywa się na numer konta bankowego Spółki Intergavel Kft.,znajdującego się na dokumencie księgowym. Spółka Intergavel Kft. w ciągu 3 dni przekazuje przelaną kwotę na konto sprzedającego Zleceniodawcy.

Wystawianie faktur
Po dokonaniu zapłaty, na podstawie wystawionego dokumentu księgowego, kupujący otrzymują dwie faktury: fakturę na zakupioną ruchomość wystawia Sprzedający, a fakturę elektroniczną na premium aukcyjne wystawia Spółka Intergavel Kft.

Wysyłka
Po dokonaniu przelewu przez Spółkę Intergavel Kft. na konto bankowe Zleceniodawcy, w punkcie własne menu staną się dostępne Zezwolenia odbioru, o których kupujący otrzymają zawiadomienie na adres e-mail. Po uzgodnieniu terminu dostawy z osobą kontaktową określoną na Zezwoleniu odbioru, kupujący będzie mógł odebrać zakupione ruchomości. Niektórzy sprzedający wiążą wydanie sprzedanej ruchomości z wysłaniem zwrotnym umowy kupna sprzedaży lub wydanej przez nich faktury. Za każdym razem informujemy o tym fakcie. Określone przez sprzedającego dni wysyłki oraz termin dostawy muszą być dotrzymane przez Nabywcę. Po terminie wysyłki, za niewysłane pozycje Sprzedający może naliczyć koszyty magazynowania ruchomości.

Umowa kupna sprzedaży
W przypadku zakupu o wartości brutto 200.000 Ft przygotowujemy Umowę kupna sprzedaży, którą można pobrać na stronie po zalogowaniu się. Prosimy o odesłanie na adres Spółki Intergavel Kft. trzech egzemplarzy opatrzonych podpisem firmowym. Niektórzy Sprzedawcy proszą o Umowę kupna sprzedaży niezależnie od wartości ruchomości.